Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

A K T U A L N O Ś C I

31 maja 2024 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

2 maja 2024 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

22-30 kwietnia 2024 - płukanie sieci wodociągowej

2 kwietnia 2024 - płukanie sieci wodociągowej

28 marca 2024 - komunikat PPIS w Czarnkowie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

19 marca 2024 - ogłoszenie o naborze

4 marca 2024 - ogłoszenie o planowanym płukaniu sieci wodociągowej

27 lutego 2024 - ogłoszenie o naborze

14 lutego 2024 - zawiadomienie - płukanie sieci wodociągowej

07 lutego 2024 - zawiadomienie ul. Jana Pawła II - przerwy w dostawie wody

30 stycznia 2024 - oświadczenie w sprawie dostaw wody

29-30 stycznia 2024 - przerwy w dostawie wody

12 stycznia 2024 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

23 listopada 2023 - ogłoszenie o naborze na stanowisko operatora oczyszczalni ścieków

10 listopada 2023 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

14 sierpnia 2023 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

9 czerwca 2023 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

2 maja 2023 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

29 marca 2023 - ogłoszenie o wyborze oferty na „Wykonanie dostawy i montaż instalacji fotowoltaicznej"

16 grudnia 2022 - Przedsięwzięcie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, sieci kanalizacji tłocznej, wewnętrznej linii zasilającej tłocznię ścieków w rejonie ulic Tulipanowej, Tęczowej, Storczykowej, Frezjowej i Letniej" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki środków w kwocie 855 296,12zł."

17 czerwca 2022 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

2 czerwca 2022 - ocena jakości wody

2 maja 2022 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

21 marca 2022 - zawiadomienie w sprawie płukania sieci wodociągowej

17 marca 2022 - komunikat w sprawie czasowego pogorszenia jakości wody

2 marca 2022 - pomoc dla Ukrainy

7 stycznia 2022 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

24 grudnia 2021 - Życzenia Świąteczne. Do siego roku!

24 grudnia 2021 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

17 grudnia 2021 - Przedsięwzięcie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, sieci kanalizacji tłocznej,wewnętrznej linii zasilającej tłocznię ścieków w rejonie ulic Tulipanowej, Tęczowej, Storczykowej, Frezjowej i Letniej" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki środków w kwocie 414 662,00zł."

12 listopada 2021 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

4 czerwca 2021 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

21 maja 2021 - dzień wolny od pracy w ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

Wesołego Alleluja!

13-14 stycznia 2021 - przerwy w dostawie wody