Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

13 września 2021 - przetarg na sprzedaż nieruchomości w Żelichowie

Wyniki przetargu

Pytania i odpowiedzi - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami w rejonie ulic Tulipanowej, Tęczowej, Storczykowej Frezjowej, Liliowej i Letniej w Krzyżu Wlkp. etap I"

30 grudnia 2020 - ogłoszenie o przetargu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami w rejonie ulic Tulipanowej, Tęczowej, Storczykowej Frezjowej, Liliowej i Letniej w Krzyżu Wlkp. etap I"

28 lipca 2020 - ogłoszenie o wyborze oferty: "Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A"

14 lipca 2020 - pytania i odpowiedzi do przetargu

13 lipca 2020 - pytania i odpowiedzi do przetargu

3 lipca 2020 - ogłoszenie o przetargu: „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie przebudowy istniejącego układu sterowania na ujęciu wody w Stefanowie 38A”

26 czerwca 2020 - ogłoszenie o wyborze oferty

15 czerwca 2020 - Odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń składających się na linię do odwadniania osadów ściekowych z SBR na oczyszczalni ścieków w Łokaczu Wielkim1a, gm. Krzyż Wielkopolski"

9 czerwca 2020 - ogłoszenie o wyborze oferty

2 czerwca 2020 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń składających się na linię do odwadniania osadów ściekowych z SBR na oczyszczalni ścieków w Łokaczu Wielkim 1a, gm. Krzyż Wielkopolski.

15 maja 2020 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompowni ścieków z wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Krzyż Wielkopolski

Specyfikacja techniczna - etap I

Specyfikacja techniczna - etap II