Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 58a, 64-761 Krzyż Wlkp.

ogłasza przetarg nieograniczony:

Na dostawę ciągnika rolniczego  dla ZWKiC Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim
przy ul. Mickiewicza 58a.

Zamówienie będzie prowadzone z wyłączeniem

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie sektorowe.

Podstawa prawna:         
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych wraz 
z późniejszymi zmianami ” (Dz.U. 2017 poz. 1579)

 

Specyfikacja oferty do pobrania