Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 58a, 64-761 Krzyż Wlkp.
ogłasza przetarg nieograniczony:

Na dostawę koparko-ładowarki ciągnikowej
dla ZWKiC Sp. z o.o. w Krzyżu przy ul. Mickiewicza 58a.

Zamówienie będzie prowadzone z wyłączeniem
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zamówienie sektorowe

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych wraz 
z późniejszymi zmianami ” (Dz.U. 2017 poz. 1579)

Specyfikacja oferty do pobrania